Horizontal

i

Genre: intervention (installation)
Date: 2017
Size: ~ 600 x 600 x 600 cm
Materials: iron, pillow
Location: Huashan Park, Taipei, Taiwan
Photo: Joseph Tasnadi

HORIZONTAL

 

Why the horizontal?

Because I am vertical.

Because the horizontal is the effacement of stiffness in tenderness. It is a submission in a good sense.
In comparison to the vertical, horizontal is less cultural, less artificial and lacks ambition.

Because, sooner or later, everything will be inclined to the horizontal. It is because the horizontal wishes to align and dissolve.

Because the vertical stands out and drifts away. It is because the horizontal is never soaring. Instead, it spreads out,
smooths on, comes near, and unites.

Because the vertical is audacious, aggressive, selfish, vain, ambitious, and Faustian. Because the horizontal is wise and placid.

Because every vertical is a declaration of independence.

Because the horizontal is more infinite than the vertical.

 

******************************************************************************************************************************

 

VÍZSZINTES

 

Hogy miért a vízszintes?

Azért, mert én függőleges vagyok.

Mert a vízszintes a keménység eltüntetése a lágyságban. Egy jó értelemben vett bele-nyugvás.
A függőlegeshez képest – kevésbé kulturális, kevésbé mesterséges és nem nagyravágyó.

Mert előbb vagy utóbb – minden a vízszintességre törekszik. Azért, mert a vízszintes alkalmazkodni és feloldódni vágyik.

Mert a függőleges kiemelkedik és eltávolodik. Azért, mert a vízszintes nem tornyosul. Inkább elterül, rásimul, közeledik és egyesül.

Mert a függőleges vakmerő, agresszív, önző, hiú, ambiciózus és fauszti. Mert a vízszintes bölcs és szelíd.

Mert minden függőleges egy függetlenségi nyilatkozat.

Mert a vízszintes végtelenebb a függőlegesnél.

[ / ]