Machine Eden

i

Genre: intervention (kinetic installation)
Date: 2021
Size: ~ 600 x 600 x 20 cm
Materials: 3D prints, electronics
Location: TechPark MOME TWO, Budapest, Hungary
Photo: Dániel Cseh

MACHINE EDEN

 

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing? Then he is malevolent.
Is God both able and willing? Then whence cometh evil?
Is he neither able, nor willing? Then why call him God?

Epicurus

 

The Chit-chat of the 32 Apples

Apple 1: – What is the point of having emotions?
Apple 2: – What is the point of consciousness?
Apple 3: – What makes a living thing so utterly different from a non living thing?
Apple 4: – Talking about consciousness one cannot avoid poetry and arts.
Apple 5: – Consciousness is not a matter of algorithms and computation.
Apple 6: – Self-awareness is the most misterious thing happening with us.
Apple 7: – Good things are destined to get old. Bad ones are going to remain new.
Apple 8: – The story of technology should have started in the Garden of Eden.
Apple 9: – The idea of the Eden of Technology is itself seductive.
Apple 10: – Technology is important because it always reveals something about us humans.
Apple 11: – The world is simply complicated.
Apple 12: – Technology is a weapon powerful enough to annihilate its creator.
Apple 13: – Technology is the narrative of an approximation of practicality.
Apple 14: – Technology is the temptation of imagination, analysis, independence, enthusiasm, self-deception, and of sin.
Apple 15: – Technology might be important not solely in itself, but rather because it can inspire one to find something beyond it.
Apple 16: – Metaphors are points where contradiction rests in beauty.
Apple 17: – Is technology a metaphor?
Apple 18: – Is technology a work of God?
Apple 19: – Is technology a sinful ideology?
Apple 20: – A machine doesn’t possess instincts, feelings, nor desires.
Apple 21: – The problems provoked by technology can only be overcome by technology.
Apple 22: – We have always been fascinated by our own existence.
Apple 23: – The question still is: Was there a beginning?
Apple 24: – Technology is something willing to be deeply human.
Apple 25: – Technology seems to relate about our necessities on the most elemental level.
Apple 26: – What must be the protein for technology?
Apple 27: – We are technological species.
Apple 28: – Technology is the non-verbal reflection of our relationship to the world.
Apple 29: – Technology often seems to prove that our instincts fail on us.
Apple 30: – Is God a designer?
Apple 31: – The tiniest bit of paradise is still a paradise. A tiny bit of paradise could be enough.
Apple 32: – East or west – Paradise is best!

 

******************************************************************************************************************************

 

GÉP ÉDEN

 

Isten eltörölné a gonoszságot, de nem képes rá? Akkor Isten nem mindenható.
Képes volna rá, de nem óhajtja? Akkor Isten rosszakaratú.
Képes is rá, és még óhajtja is? Akkor hogyan létezhet gonoszság?
Nem képes rá, és nem is óhajtja? Akkor miért neveznénk Istennek?

Epikurosz

 

A 32 alma csevegése

Alma 1: – Mi célja az érzelmeknek?
Alma 2: – Mi célja a tudatnak?
Alma 3: – Mi teszi az élőt annyira különbözővé az élettelentől?
Alma 4: – Ha a tudatról beszélünk, nem kerülhetjük meg a költészetet és a művészeteket.
Alma 5: – Az öntudat nem lehet algoritmusok és számolás eredménye.
Alma 6: – Az öntudat a legrejtélyesebb dolog, ami velünk történik.
Alma 7: – A jó dolgok régiek lesznek. A rosszak újak maradnak.
Alma 8: – A technológia története az Édenkertben kezdődött.
Alma 9: – A technológiai Édenkert gondolata eléggé csábító.
Alma 10: – A technológia fontos, mert mindig feltár valamit rólunk, emberekről.
Alma 11: – A világ egyszerűen bonyolult.
Alma 12: – A technológia elég erős fegyver ahhoz, hogy megsemmisítse létrehozóját.
Alma 13: – A technológia a gyakorlatiasság megközelítésének narratívája.
Alma 14: – A technológia – a képzelet, az elemzés, a függetlenség, a lelkesedés, az önámítás és olykor a bűn csábítása.
Alma 15: – A technológia nemcsak önmagában érdekes, hanem mert az önmagán túl-mutató jelentések kutatására inspirál.
Alma 16: – A metaforák nyugvópontok, amelyekben az ellentmondásosság megpihen a szépségben.
Alma 17: – A technológia egy metafora?
Alma 18: – A technológia Isten műve?
Alma 19: – A technológia egy bűnös ideológia?
Alma 20: – Egy gépnek nincsenek ösztönei, érzelmei, sem vágyai.
Alma 21: – Csakis a technológia oldhatja meg az általa kreált problémákat.
Alma 22: – Mindig elbűvölt minket saját létezésünk.
Alma 23: – A kérdés még mindig az: volt egy kezdet?
Alma 24: – A technológia olyasvalami, ami mélységesen emberi akar lenni.
Alma 25: – Úgy tűnik, hogy a technológia beszél a legelemibb szinten a szükségletről.
Alma 26: – Mi a technológia proteinje?
Alma 27: – Technologikus faj vagyunk.
Alma 28: – A technológia nem verbális leképeződése a világgal való viszonyunknak.
Alma 29: – A technológia gyakran bizonyíték lehet arra, ahogyan ösztöneink cserben hagynak minket.
Alma 30: – Isten egy tervező?
Alma 31: – A kicsi Éden is Éden. Egy kicsi Éden is elég lehet.
Alma 32: – Mindenhol jó, de legjobb a Paradicsomban!

[ / ]