Newton

i

Genre: kinetic installation
Date: 2022
Size: ~ 150 x 150 x 450 cm
Materials: 3D print, wood, salt, electronics
Location: MODEM Modern and Contemporary Arts Centre, Debrecen, Hungary
Photo: Dávid Biró

NEWTON

 

Transcendence – whatever it means – does not necessarily have to do with what we call God – whatever that means.

Feelings always involve something unexpected and unpredictable. By their immaterial nature they manage to connect us to materiality. Feelings are like gravity.

Newton at 25 was the greatest matemathician of the Western world, without anyone knowing it. That is, no one could know it as for his arrogance no one was worthy enough to share his knowledge with. He thought that by publishing his work he would only gain more acquaintances but weaken his faculty to focus. Truth for him was to be found in the conjunction of silence and unfailing meditation. People asked Newton how he succeded to discover gravity. ’I was inspired,’ he answered. ’And what is gravity?’ they kept on asking.

’God himself’, he said.

 

******************************************************************************************************************************

 

NEWTON

 

A transzcendens − bármit is jelentsen az − nem szükségszerűen köthető ahhoz, amit Istennek nevezünk − bármit is jelentsen az.

Az érzelemben mindig van valami váratlan, valami meglepő és kiszámíthatatlan. Az a jó benne, hogy anyagtalanságában képes összekötni minket az anyaggal. Az érzelem olyan, mint a gravitáció.

Newton úgy volt 25 évesen a nyugati világ legnagyobb matematikusa, hogy ezt rajta kívül senki sem tudta. Pontosabban senki sem tudhatta, ugyanis az arrogáns Newton senkit sem tartott méltónak arra, hogy megossza vele tudását. Úgy gondolta, hogy munkájának publikálása csupán az ismerőseinek számát gyarapítaná, ugyanakkor csökkentené koncentráló-képességét. Szerinte az igazság a csend és a töretlen meditáció együttállásában keresendő és található. Newtontól azt kérdezték: hogyan sikerült felfedeznie a gravitációt? Inspirált voltam − válaszolta. Na, és mi a gravitáció? − kérdezték tovább.

Maga Isten − mondta.

[ / ]