Treadmill

i

Genre: kinetic installation
Date: 2018
Size: ~ 240 x 100 x 80 cm
Materials: stainless steel, rubber, teflon, electro-motor, electronics
Location: Horizont Gallery, Budapest, Hungary
Photo: Dávid Biró

TREADMILL

Wellness – Fitness – Bedness – Sleepyness – Nothingness – Artness

 

When…
… moving is not in itself interesting but together with its consequences.
… time thickens into the space.
… fiction materializes into reality.
… vision settles as fact.
… the dream sharpens into objectivity.
… resignation masks itself as self-mockery.

When the artwork…
… sets the senselessness of life up on a pedestal.
… is aware of its own inertia.
… is tragicomical.
… wants to be some kind of a testament.
… fancies itself as its own metaphor.

 

******************************************************************************************************************************

 

FUTÓPAD

Jólság – Épség – Ágyság – Álmosság – Semmiség – Művészetség

 

Amikor…
… mozgás nem önmagában érdekes, hanem a következményeivel együtt.
… az idő belesűrűsödik a térbe.
… a fikció realitássá anyagiasul.
… a képzelet ténnyé szedimentálódik.
… az álom konkrétummá élesedik.
… a rezignáltság öniróniának álcázza magát.

Amikor a műalkotás…
… az élet értelmezhetetlenségét emeli piedesztálra.
… tudatában van önnön mozdulatlanságának.
… tragikomikus.
… amolyan testamentumféle akar lenni.
… önmaga metaforájaként tetszeleg.

[ / ]