Vanityssimo

i

Genre: kinetic installation (intervention)
Date: 2024
Size: ~ 550 x 500 x 450 cm
Materials: iron, water, plastic, LED boards, electronics
Location: Boiler-house, 24 Derék Street, Debrecen, Hungary
Photo: Levente Vigh

VANITYSSIMO

 

VANITAS VANITATUM OMNIA VANITAS.
VANITY OF VANITIES, ALL IS VANITY.
HERE TODAY, GONE TOMORROW.

VANITY: THE CONFLICT BETWEEN SAMENESS AND OTHERNESS.
VANITY: HIDING THE HARSHNESS OF REALITY BEHIND THE ILLUSION OF OPTIMISM.
VANITY: THE EXISTENTIAL DILEMMA OF SELF-IDENTITY AND SELF-DISPARITY.
VANITY: AN EXPEDIENT TOOL TO DENY REALITY.

OUR VANITY ALWAYS FAILS US.
TECHNOLOGY ALWAYS REVEALS SOMETHING ABOUT HUMAN VANITY.
WE OFTEN TAKE SPECULATION FOR SCIENCE.
WE OFTEN TAKE COMPUTATION FOR THINKING.
CONSCIOUSNESS IS NOT A MATTER OF ALGORITHMS AND COMPUTATION.

THE CRITIQUE OF PURE VANITY.
THE CRITIQUE OF PURE OPTIMISM.
THE CRITIQUE OF PURE AMBITION.
THE CRITIQUE OF PURE HUBRIS.
THE CRITIQUE OF PURE OBJECTIVITY.
THE CRITIQUE OF PURE MEANING.
THE CRITIQUE OF PURE INTELLIGENCE.
THE CRITIQUE OF PURE SUCCESS.
THE CRITIQUE OF PURE CONTROL.
THE CRITIQUE OF PURE HAPPYNESS.
THE CRITIQUE OF PURE INFLUENCE.

THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF HUMANITY.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF REASON.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF PROGRESS.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF ADVANCE.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF POWER.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF DATA.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF MONEY.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF SOCIAL MEDIA.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF RELIGION AS AN INSTITUTION.
THE CRITIQUE OF THE PURE CELEBRATION OF SCIENCE AS AN INSTITUTION.

WE CANNOT RESIST THE TEMPTATIONS OF COMMON SENSE, BUT NEVERTHELESS, WE STEADILY KEEP DRIFTING AWAY FROM IT.
THE PROMISES OF REASON FULFILLED NO MORE THAN THOSE OF THE HEAVENS OR THE PROMISED LAND.
WE WERE DISAPPOINTED IN THE AMERICAN DREAM AND THE IDEA OF EQUALITY.
DISAPPOINTMENT AT REASON IS REASONABLE AFTER ALL.
WHEREVER AND HOWEVER WE LOOK, WE SEE THE SIGNS OF REASON FAILING US.

EQUALITY, LIBERTY, NAIVETY
EQUALITY, LIBERTY, VANITY
EQUALITY, FRATERNITY, HUBRISITY
EQUALITY, FRATERNITY, HYPOCRISY

 

******************************************************************************************************************************

 

VANITYSSIMO

 

HIÁBAVALÓSÁG, CSUPA HIÁBAVALÓSÁG. MINDEN HIÁBAVALÓSÁG.
HIÁBAVALÓSÁG, CSUPA HIÁBAVALÓSÁG. MINDEN HIÁBAVALÓSÁG.
MA ITT, HOLNAP OTT.

HIÚSÁG: AZ UGYANAZSÁG ÉS A KÜLÖNBÖZŐSÉG KONFLIKTUSA.
HIÚSÁG: A VALÓSÁG KÍMÉLETLENSÉGÉNEK ELREJTÉSE AZ OPTIMIZMUS ILLÚZIÓJA MÖGÉ.
HIÚSÁG: AZ ÖNAZONOSSÁG ÉS AZ ÖNKÜLÖNBÖZŐSÉG EGZISZTENCIÁLIS DILEMMÁJA.
HIÚSÁG: A REALITÁS TAGADÁSÁNAK HATÉKONY ESZKÖZE.

HÍÚSÁGUNK MINDIG CSERBEN HAGY MINKET.
A TECHNOLÓGIA MINDIG FELTÁR VALAMIT AZ EMBERI HÍÚSÁGRÓL.
GYAKRAN ÖSSZETÉVESZTJÜK A SPEKULÁCIÓT A TUDOMÁNNYAL.
GYAKRAN ÖSSZETÉVESZTJÜK A SZÁMOLÁST A GONDOLKODÁSSAL.
AZ ÖNTUDAT NEM ALGORITMUSOK ÉS SZÁMOLÁS EREDMÉNYE.

A TISZTA HÍÚSÁG KRITIKÁJA.
A TISZTA OPTIMIZMUS KRITIKÁJA.
A TISZTA AMBÍCIÓ KRITIKÁJA.
A TISZTA HÜBRISZ KRITIKÁJA.
A TISZTA OBJEKTIVITÁS KRITIKÁJA.
A TISZTA JELENTÉS KRITIKÁJA.
A TISZTA INTELLIGENCIA KRITIKÁJA.
A TISZTA SIKER KRITIKÁJA.
A TISZTA KONTROLL KRITIKÁJA.
A TISZTA BOLDOGSÁG KRITIKÁJA.
A TISZTA BEFOLYÁS KRITIKÁJA.

AZ EMBERISÉG PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A RACIONALITÁS PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A HALADÁS PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A FEJLŐDÉS PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A HATALOM PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
AZ ADATOK PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A PÉNZ PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A KÖZÖSSÉGI MÉDIUMOK PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A VALLÁS, MINT INTÉZMÉNY PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.
A TUDOMÁNY, MINT INTÉZMÉNY PUSZTA ÜNNEPLÉSÉNEK KRITIKÁJA.

NEM TUDUNK ELLENÁLLNI A JÓZANSÁG KÍSÉRTÉSEINEK, DE ENNEK ELLENÉRE EGYRE TÁVOLABB SODRÓDUNK TŐLE.
AZ ÉSZSZERŰSÉG IGÉRETEI NEM TELJESÜLTEK, AKÁRCSAK A MENNYORSZÁGÉ VAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJÉÉ.
CSALÓDNUNK KELLETT AZ AMERIKAI ÁLOMBAN ÉS AZ EGYENLŐSÉG IDEÁJÁBAN.
AZ ÉSZSZERŰSÉGBŐL VALÓ KIÁBRÁNDULÁS – VÉGÜL IS ÉSZSZERŰ.
BÁRHOGY ÉS BÁRHOVA NÉZÜNK, AZ ÉSZSZERŰSÉG KUDARCAINAK NYOMAIT LÁTJUK.

EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, NAIVITÁS.
EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, HÍÚSÁG.
EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, HÜBRISZSÉG.
EGYENLŐSÉG, SZABADSÁG, ÁLSZENTSÉG.

 

[ / ]